Turistvisum

Turistvisum

Viktig å vite

Viktig å vite

Vanlig turistvisum utstedes til norske statsborgere, statsborgere fra- andre land og søkere uten statsborgerskap for et kortvarig opphold i landet som turist som turens formål (besøke kulturelle arrangementer, utflukter, sightseeing el.) ved å vise frem en bekreftelse om mottak av utenlandsk turist fra et russisk turistforetak som driver turistvirksomhet.

Utstedes på grunnlag av en behørig utført kontrakt for levering av turisttjenester og en godkjennelse av den utenlandske turisten av den russiske turoperatøren.

Maksimalt opphold i Russland på turistvisum - opptil 30 dager.

Åpner for muligheten for innreise for korte forretningsmøter, deltakelse i utstillinger og auksjoner, samt for medisinsk konsultasjon eller undersøkelse. I dette tilfellet, bekreftelse på mottak av utenlandske turister i "formålet med reisen" destinasjon "turisme", og visumet utstedes for de nødvendige antall dager for reisens formål, i henhold til datoen som er angitt i bekreftelsen for overnatting (men ikke mer enn 30 dager). For 30 dager, skal som regel et slikt visum ikke utstedes.

Turistvisum kan være enkle eller doble.

Turistvisum med dobbel innreise utstedes når en skal besøke et tredje land under sitt opphold i Russland. Dette kan være nabo land ( CIS landene,SUS, Baltikum) eller andre land som ikke grenser til Russland. Reiseruten må bekreftes i pakkereisen eller fra en russisk turoperatør.

Vær oppmerksom på følgende! Medisinsk forsikring skal inneholde:

 1. Dato for inngåelse av kontrakten;
 2. Polisenummer;
 3. Fullt navn på forsikringstageren;
 4. Detaljer på forsikringsselskapet;
 5. Polisens gyldighet må dekke hele oppholdsperioden på russisk territorium, hvis du har visum for enkel eller dobbel innreise, samt den første turen hvis du har et flerreise visum;
 6. Liste over medisinske- og medisinske transport-tjenester, herunder repatriering av levninger;
 7. Dekningsområde - Hele verden, Russland eller Europa inkludert Russland);
 8.  Forsikringsyters underskrift (representant for selskapet).

Kan ikke vurderes som forsikringer: bekreftende brev som ikke inneholder nevnte informasjon samt stempel fra forsikringsselskapene, osv.

Det russiske visumsenter i Oslo

For registrering av et vanlig turistvisum for enkel eller dobbel innreise må du legge ved:

 1. Bekreftelse om mottak av utenlandsk turist fra et russisk turistforetak som driver turistvirksomhet og som er registrert i Den føderale turoperatørs register;

 2. Pass, hvor det er minst to tomme sider for visum, gyldig i 6 måneder fra visumets utløpsdato;

 3. Søknadsskjemaet for visum kan utfylles på nett: visa.kdmid.ru, skrives ut og personlig underskrives av søkeren;
  (Når du velger hvor du skal søke om visum må du angi visumsenteret hvor du skal søke)

  På Det russiske visumsenter kan du bruke tjenesten for å fylle ut visumsøknadsskjema.
 1. Fargebilde 3,5 X 4,5cm. På en lys bakgrunn med et klart ansiktsbilde uten briller med nedtonede glass og ingen hodeplagg (Med unntak for borgere som, på grunn av deres etniske eller religiøse tilhørighet avbildes iført et hodeplagg på bildet i passet). På Det russiske visumsenter i Oslo og Kirkenes kan du benytte tillegstjeneste som gjelder ekspress fotografering;

 2. Helseforsikring gyldig i Den Russiske Føderasjon som dekker gyldigheten til visumet;

 3. Dersom du ikke er norsk statsborger er det nødvendig å vise frem bekreftelse fra arbeid, bostedsattest eller oppholdstillatelse som bekrefter at personen er permanent eller midlertidig bosatt i Norge.

Dere kan lese nærmere om innlevering av dokumenter via posten i avsnitt Posttjenester.

Viktig! Dersom du har to eller flere pass vennligst sjekk om du ikke har et gyldig i visum de andre passene dine.

Merk! Konsulatet kan be om ytterligere dokumenter for visumregistreringen, innkalle til intervju eller forlenge visumets behandlingstid.

Konsulære avgifter og servicegebyr kan betales direkte på visumsøknad senteret.

Viktige opplysninger! Hvis du ikke er norsk statsborger må du i tillegg legge ved:

Dokumentasjon på vedvarende opphold i Norge for mer enn 90 dager, hvor dette gjelder borgere av følgende land: Albania, Bahrain, Venezuela, Haiti, Egypt, Irland, Lesotho, Libya, Makedonia, Mali, Mexico, New Zealand, De Forente Arabiske Emirater, Oman, Sør-Korea, Saudi-Arabia, Storbritannia, Sierra Leone, Ekvatorial-Guinea, Sør-Afrika og Japan.

(Godkjent dokumentasjon for vedvarende opphold I Norge for mer enn 90 dager vil være oppholdstillatelse gitt av den norske stat, som kan være studie- eller arbeidstillatelse, midlertidig oppholdstillatelse og lignende).

Permanent oppholdstillatelse i Norge, hvor dette gjelder borgere av følgende land: Algerie, Angola, Afghanistan, Bangladesh, Vietnam, Georgia, India, Irak. Iran, Kina, Nord-Korea, Nepal, Nigeria, Pakistan, Rwanda, Syria, Somalia, Tsjad, Sri-Lanka og Etiopia.

 

Det russiske visumsenter i Kirkenes

For å realisere målet om en raskere og enklere behandlingsprosess i forbindelse med utstedelse av visum til Russland, og med dette oppfylle ønsker uttrykt av både nordmenn og andre lands borgere, utvider Visumsenteret i Kirkenes sitt servicespekter.

Ved personlig henvendelse til Visumsenteret i Kirkenes for å få utstedt et vanlig turistvisum, kan du benytte deg enten av Servicepakken «Ordinær» eller av Servicepakken «Privilegert» til spesialpriser:

detaljert informasjon her

 

Dersom du har bestemt deg for å bruke Servicepakken «Ordinær» for å få utstedt visum for én eller to innreiser, skal følgende dokumenter fremlegges:

 1. Originalbekreftelse/-invitasjon fra en autorisert russisk organisasjon (reisebyrå) som driver med turistvirksomhet og er registrert i Det føderale Enhetsregisteret for turistoperatører.
 2. Pass med minst to blanke sider for visum. Passet skal være gyldig i minst 6 måneder etter visumets utløpsdato.
 3. Søknadsskjema utfylt elektronisk på våre nettsider visa.kdmid.ru, skrevet ut og signert av søkeren personlig.
 4. På Visumsenteret kan du benytte deg av tjenesten for utfylling av søknadsskjema.
 5. Et fargefotografi 3,5 х 4,5 cm tatt mot en lys bakgrunn. Ansiktet på bildet skal være skarpt og tatt rett forfra, briller med farget glass og hodeplagg skal ikke brukes på passbilder. På Visumsenteret kan du benytte deg av vår tilleggstjeneste ekspressfoto.
 6. Reiseforsikringspolise som er gyldig i Den russiske føderasjon, og som dekker visumets gyldighetsperiode med unntak av tilfeller basert på gjensidig forsikring.
 7. Dersom du ikke er norsk statsborger, må du i tillegg fremlegge kopi av arbeids- eller bostedsbevis som bekrefter at du oppholder deg i Norge permanent eller midlertidig.

 

Før innlevering av dokumenter vennligst gjør deg kjent med våre tariffer for Servicepakken «Ordinær».

 

 

 

 

detaljert informasjon her

Dersom du har bestemt deg for å bruke Servicepakken «Privilegert» for å få utstedt visum for én eller to innreiser, skal følgende dokumenter fremlegges:

 1. Pass med minst to blanke sider for visum. Passet skal være gyldig i minst 6 måneder etter visumets utløpsdato.
 2. Et fargefotografi 3,5 х 4,5 cm tatt mot en lys bakgrunn. Ansiktet på bildet skal være skarpt og tatt rett forfra, briller med farget glass og hodeplagg skal ikke brukes på passbilder. På Visumsenteret kan du benytte deg av vår tilleggstjeneste ekspressfoto
 3. Reiseforsikringspolise som er gyldig i Den russiske føderasjon, og som dekker visumets gyldighetsperiode med unntak av tilfeller basert på gjensidig forsikring.
 4. Dersom du ikke er norsk statsborger, må du i tillegg fremlegge kopi av arbeids- eller bostedsbevis som bekrefter at du oppholder deg i Norge permanent eller midlertidig.

På Visumsenteret kan du benytte deg av tjenesten for utfylling av søknadskjema.

Før innlevering av dokumenter vennligst gjør deg kjent med tariffer for Servicepakken «Privilegert».

 

 

 

Dere kan lese nærmere om innlevering av dokumenter via posten i avsnitt Posttjenester.

Viktig! Dersom du har to eller flere pass vennligst sjekk om du ikke har et gyldig i visum de andre passene dine.

Merk! Konsulatet kan be om ytterligere dokumenter for visumregistreringen, innkalle til intervju eller forlenge visumets behandlingstid.

Konsulære avgifter og servicegebyr kan betales direkte på visumsøknad senteret.

Viktige opplysninger! Hvis du ikke er norsk statsborger må du i tillegg legge ved:

Dokumentasjon på vedvarende opphold i Norge for mer enn 90 dager, hvor dette gjelder borgere av følgende land: Albania, Bahrain, Venezuela, Haiti, Egypt, Irland, Lesotho, Libya, Makedonia, Mali, Mexico, New Zealand, De Forente Arabiske Emirater, Oman, Sør-Korea, Saudi-Arabia, Storbritannia, Sierra Leone, Ekvatorial-Guinea, Sør-Afrika og Japan.

(Godkjent dokumentasjon for vedvarende opphold I Norge for mer enn 90 dager vil være oppholdstillatelse gitt av den norske stat, som kan være studie- eller arbeidstillatelse, midlertidig oppholdstillatelse og lignende).

Permanent oppholdstillatelse i Norge, hvor dette gjelder borgere av følgende land: Algerie, Angola, Afghanistan, Bangladesh, Vietnam, Georgia, India, Irak. Iran, Kina, Nord-Korea, Nepal, Nigeria, Pakistan, Rwanda, Syria, Somalia, Tsjad, Sri-Lanka og Etiopia.

Det russiske visumsenter i Oslo

For norske statsborgere og statsborgere fra EU land

Behandlingstid Konsulatgebyr Servicegebyr
(ink. MVA)

Visum for en innreise, Visum for to innreiser

   
4-10 arbeidsdager 315 NOK 300 NOK
1-3 arbeidsdager 630 NOK 300 NOK/ +150 NOK*

*Obs!

Hastebehandling og ekspresslevering av dokumenter til konsulatet (mer detaljer - se her )

Vær oppmerksom på! Dersom du er statsløs borger, ikke norsk eller EU statsborger, vennligst sjekk prisen hos operatøren ved call-senter ved Det russiske Visumsenter.

Gebyrer og behandlingstid for utstedelse av visum til statsborgere fra andre land og statsløse statsborgere beregnes ifølge ”Konsulatgebyrer som avgjøres av Den Russiske føderasjons konsulatstasjoner”.

Du kan lese nærmere om innlevering av dokumenter via posten i avsnitt Posttjenester.

 

Det russiske visumsenter i Kirkenes

Tariffer for Servicepakken «Privilegert»

For borgere av Norge og Den europeiske union

Behandlingstid

Konsulær - gebyr

Pris for pakkeservice I alt
(inkl. MVA)
Turistvisum (oppholdstid 1dag)
4-10 arbeidsdager 315 NOK 450 NOK 765 NOK
1-3 arbeidsdager 630 NOK 450 NOK 1080 NOK

 

Tariffer for Servicepakken «Ordinær»

For borgere av Norge og Den europeiske union

Behandlingstid Konsulærgebyr Pris for pakkeservice I alt
(inkl. MVA)
Enkeltvisum eller visum for to innreiser
4-10 arbeidsdager 315 NOK 300 NOK 615 NOK
1-3 arbeidsdager 630 NOK 300 NOK 930 NOK

Vær oppmerksom på følgende: Dersom du er en person uten statsborgerskap eller ikke er norsk statsborger, vennligst kontakt callsenter  ved Det russiske Visumsenter for å få korrekt pris på ditt visum.

Priser på og utleveringsfrister for visum til borgere av andre land og personer uten statsborgerskap beregnes iht. «Tariffer for gebyrer for konsulærtjenester som innkreves ved Den russiske føderasjons konsulatinstitusjoner».

Mer detaljert informasjon om krav til innsending av dokumenter pr. post kan du finne i Posttjenester.

Fyll ut søknadsskjemaet

For å fylle ut søknadsskjemaet, gå til nettstedet visa.kdmid.ru


Tilbud om tjeneste: utfylling av elektronisk skjema for søknad om visum.

Det russiske Visumsenteret kan nå tilby en ekstra tjeneste: utfylling av elektronisk skjema for søknad om visum ved innlevering av dokumenter til visumsenteret, eller ved rettelser, på vegne av søkeren (eller etter fullmakt fra denne), av opplysninger som tidligere er oppgitt på søknadsskjemaet, og som er feilaktige.

Visumsøknaden fylles ut på grunnlag de dokumenter og den informasjon som fremlegges av søkeren, og undertegnes av søkeren personlig.

Kostnadene for tjenesten beregnes i tillegg til servicegebyret, og utgjør 120 NOK per side i søknadsskjemaet. For å få utført denne tjenesten kan du henvende deg til en saksbehandler ved Det russiske Visumsenteret når du leverer dokumenter i forbindelse med visumsøknad.  

120 NOK for hver utfylte side i visums søknaden.

Tjenester

Kjære kunde!

Vi informerer om at dere kan benytte følgende tillegstjenester i Visumsenteret:

  

Utfylling av søknadsskjema;

  

Кopiere/skrive ut dokumenter;

  

Lage passfoto;

  

Postbehandling;

  

Ekspresslevering neste arbeidsdag

  

Budlevering

 

Obs!

 • Å skaffe disse tjenestene påvirker ikke behandlingsprosessen og er ingen garanti at visumset blir innvilget;
 • Gebyr for disse tjenestene taes i tillegg til servicegebyr ;
 • Alle de ovennevnte tjenestene tilbys kun dersom kunden ønsker dette;
 • Vennligst se nøye på alle kravene som stilles i forbindelse ytelse av de ovennevnte tjenestene.